Veelgestelde vragen

Ik heb het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voor bedrijven ontvangen. Waar vind ik een onderbouwing van de WOZ-waarde?

De gemeente heeft dit jaar opnieuw de waarde van uw bedrijfspand vastgesteld. Dat is gebeurd op basis van de waarde op de peildatum 1 januari 2021}. De waarde van uw bedrijfspand is vergeleken met die van andere bedrijfspanden. Het aanslagbiljet 2022 is voorzien van een uitgebreide toelichting.

Welke gevolgen heeft de financiële crisis voor de WOZ-waarde?

De economische ontwikkelingen hebben gevolgen gehad voor de WOZ-waarde van bedrijfspanden in 2021. Dat u als ondernemer toch meer kwijt bent aan gemeentelijke belastingen komt door de verhoging van de OZB.

Waarop is de WOZ-waarde voor bedrijfspanden nog meer op van invloed?

Sinds ruim vijf jaar geldt voor ondernemingen bij de heffing van vennootschaps- en inkomstenbelasting een afschrijvingsbeperking voor gebouwen. De bodemwaarde die voor deze afschrijvingsbeperking geldt, is gebaseerd op de WOZ-waarde. Een hogere WOZ-waarde heeft dus een hogere bodemwaarde en daarmee een lagere afschrijving tot gevolg.

Met welke kosten moet ik rekening houden als ik met hulp van jullie bezwaar maak tegen de WOZ-waarde?

Wanneer u ons machtigt en een opdracht tot dienstverlening geeft, vragen wij een taxatieverslag van uw bedrijfspand bij uw gemeente op. Deze service is kosteloos. Op basis van het ontvangen taxatieverslag beoordelen wij of de gemeente de WOZ-waarde correct heeft vastgesteld. Ook deze dienstverlening is kosteloos. Klopt de WOZ-waarde volgens ons, dan adviseren wij om geen verdere actie te ondernemen. Er zijn dan voor u ook geen kosten.

Is de WOZ-waarde te hoog, dan stellen wij namens u een bezwaarschrift op en laten we een taxatierapport maken. Nog steeds kosteloos. Wordt het bezwaarschrift ongegrond verklaard en zien wij geen verdere mogelijkheden voor een beroep bij de rechtbank, dan betaalt u nog steeds niets. Zijn er wel mogelijkheden voor beroep? Ook dan betaalt u ons nog steeds niets. Bij een daadwerkelijk beroep bent u wel de rechtbank zogeheten griffierechten verschuldigd.

Wanneer de gemeente uw bezwaar toekent en de WOZ-waarde vermindert,  bestaat het recht op een vergoeding van de gemaakte (proces)kosten. Dat gebeurt volgens de regels van het Besluit proceskosten bestuursrecht. U betaalt ons dan eenmalig een bedrag ter hoogte van 50 procent van het gerealiseerde belastingvoordeel op de gemeentelijke aanslag. Dit bedrag is exclusief BTW. Tevens ontvangen wij de genoemde wettelijke proceskostenvergoeding. Dezelfde regeling geldt bij een gewonnen beroep. U ontvangt dan tevens de betaalde griffierechten terug. Wordt het beroep verloren, dan betaalt u ons helemaal niets. Bij hoger beroep en cassatie geldt hetzelfde verhaal.

Ik heb de WOZ-beschikking ontvangen en ben het oneens met de vastgestelde waarde. Binnen welke termijn moet ik mijn WOZ-bezwaarschrift indienen?

Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking moet uw bezwaar tegen de WOZ-waarde bij de gemeente zijn ingediend. De gemeente moet binnen het kalenderjaar reageren op uw WOZ-bezwaarschrift.

Ik ga in beroep tegen de WOZ-beschikking. Hoef ik nu de OZB-aanslag voorlopig niet te betalen?

Uw WOZ-bezwaarschrift heeft geen zogenaamde opschortende werking. Het houdt in dat u in afwachting van de uitspraak eerst wel gewoon uw OZB-aanslag moet betalen.

Stel, ik ben het oneens met de uitspraak op het WOZ-bezwaarschrift. Kan ik dan nog in beroep gaan?

Ja. Beroep is binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak mogelijk bij de bestuurskamer van de rechtbank. In laatste instantie is eventueel beroep in cassatie bij de Hoge Raad mogelijk. Als gezegd: wie in beroep gaat is wel griffierechten verschuldigd. U kunt ons machtigen om namens u in beroep te gaan. We werken hiervoor nauw samen met verschillende fiscalisten, advocaten en notarissen. Voor u zijn hier geen kosten aan verbonden.

Stuur ons een e-mail
Volg ons op facebook
Volg ons op twitter
Bekijk de instructievideo Bekijk ons in de media
Een samenwerking tussen Steunpunt bevingschade Vlok Consultancy Bezwaar WOZ-waarde
Even voorstellen
johnschokker

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij John Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor inwoners van de gemeente Groningen die hun WOZ-waarde willen verlagen...Lees meer >>

Bekijk video
video
Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? In onze instructievideo leggen wij u stapsgewijs uit hoe u het formulier dient in te vullen.
Contact Pand
Bezwaar WOZ-waarde B.V.
postbus 2324
9704 CH Groningen

Hoendiep 212
9745 ED Groningen
050-8200670